Free 100% ( Ngọc Bội Huynh Đệ + Giày Long Tương) ( Cày và ép )

12/12/2022

Nhằm tạo thêm các hoạt động cho anh em trong game, Nên BQT Võ Lâm GM chính thức cập nhật thêm 2 item mới

 

 

AE tham gia các HĐ, gom Chiến Công Mảnh + Uy Danh Mảnh, để nâng cấp các trang bị đặc Biệt Như: Ngọc Bội Huynh Đệ ** đến *****. Và Long Tương Chi Lân Hài *

Vật Phẩm Cách Tìm

Công Trạng Mảnh

Uy Danh Mảnh

  • Tham Gia Các hoạt động:
  • - Viêm Đế  - Săn Boss Hoàng Kim - Boss Võ Lâm GM
  • - Boss Tam Thánh - Tống Kim 21h - Vượt Ải Mật Thất

Chi Tiết

Vật Phẩm Cách Tìm

Vượt Ải Mật Thất

  • Random 20% cho PT win cuối cùng
Viêm Đế Random 20% cho PT win ải cuối
Boss Hoàng Kim Random 20% cho người giết Boss
Boss Võ Lâm GM 100 Chiến Công Mảnh + 100 Uy Danh Mảnh
Boss Tam Thánh 100 Chiến Công Mảnh + Uy Danh Mảnh
Tống Kim 21h Trên 1K điểm nhận 3 Mảnh ( chỉ áp dụng cho các ID được thêm vào danh sách )

AE Lưu văn Ý. Ngọc Bội Huynh Đệ Từ 2* - 5* + Giày Long Tương 1* - 5*. ( AE sẽ vĩnh viễn không bán or không ra ở bất cứ hoạt động nào). 


AE chỉ có cách duy nhất đi hoạt động và ép lên. 


Lịch mở sẽ là 30 ngày được ép lên * mới.

 

 

 

------ 

 

OPT sẽ được công bố tại đây sau khi trang bị hoàn tất

Ngọc Bội Huynh Đệ **

Long Tương Chi Lân Hài *
Ngọc Bội Huynh Đệ *** Long Tương Chi Lân Hài **
Ngọc Bội Huynh Đệ ****

Long Tương Chi Lân Hài ***

Ngọc Bội Huynh Đệ ***** Long Tương Chi Lân Hài ****
  Long Tương Chi Lân Hài *****

Chúc Anh Em Vui Vẻ

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.