Quà Top TK Ngày và Tuần ( AE Theo Dõi )

04/11/2022

TOP TK Ngày ( Các Trận 11h - 13h - 15h - 23h )
TOP Ngày Quà Nhận Thêm
TOP 1

20.000 xu

TOP 2 - 3

16.000 xu

TOP 4 - 5

14.000 xu

TOP 6 - 8

12.000 xu

TOP 9 - 10

10.000 xu

TOP 11 - 20

6.000 xu

Trên 1000 Tích Luỹ Nhận 40.000 Xu

 

 

TOP TK Ngày ( Trận 21h )
TOP Ngày Quà Nhận Thêm
TOP 1

40.000 xu

TOP 2 - 3

32.000 xu

TOP 4 - 5

28.000 xu

TOP 6 - 8

24.000 xu

TOP 9 - 10

20.000 xu

TOP 11 - 20

12.000 xu

TOP 21 -30 10.000 Xu
Trên 1000 Tích Luỹ Nhận 80.000 Xu

 

 

TOP TK Tuần ( Nhận 22h - 24h Tối Chủ Nhật , Quá giờ không nhận sẽ mất ) ( Điểm TOP TK Tuần chỉ tính Trận 21h Tối )
TOP Tuần Quà Nhận Thêm
TOP 1

4.000 Thỏi Vàng + 200 GM Kim Bài + 1.000 ( Chiến Công + Uy Danh ) Mảnh

TOP 2

3.600 Thỏi Vàng + 180 GM Kim Bài+ 900 ( Chiến Công + Uy Danh ) Mảnh

TOP 3

3.200 Thỏi Vàng + 160 GM Kim Bài+ 800 ( Chiến Công + Uy Danh ) Mảnh

TOP 4

2.800 Thỏi Vàng + 140 GM Kim Bài+ 700 ( Chiến Công + Uy Danh ) Mảnh

TOP 5

2.400 Thỏi Vàng + 120 GM Kim Bài+ 600 ( Chiến Công + Uy Danh ) Mảnh

TOP 6

2.000 Thỏi Vàng + 100 GM Kim Bài+ 500 ( Chiến Công + Uy Danh ) Mảnh

TOP 7 2.000 Thỏi Vàng + 100 GM Kim Bài+ 500 ( Chiến Công + Uy Danh ) Mảnh
TOP 8 2.000 Thỏi Vàng + 100 GM Kim Bài+ 500 ( Chiến Công + Uy Danh ) Mảnh
TOP 9 2.000 Thỏi Vàng + 100 GM Kim Bài+ 500 ( Chiến Công + Uy Danh ) Mảnh
TOP 10 2.000 Thỏi Vàng + 100 GM Kim Bài+ 500 ( Chiến Công + Uy Danh ) Mảnh

 

 

AE Lưu ý: Để ý và nhận hệ thống tự phát TOP tuần

 

AE đến NPC Cầm Cờ Ngoài bản doanh để nhận vào lúc 22h-24h Tối Chủ Nhật. 

 

AE nào k nhận là sẽ mất, AD sẽ không hỗ trợ lại, Cám Ơn AE

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.