Cày Xu Số Lượng Lớn

19/10/2022

 

Xu và Nguyên Liệu

Tín Sứ

Thời Gian: Mọi Giờ Trong Ngày

Hoàn Thành Nhận: 500 xu/Nv  + 2 Tỷ EXP

Vượt Ải

Thời Gian: Mọi Giờ Trong Ngày

Qua Ải Nhận: 200 xu/Nv  + 500 Triệu EXP

Hoàn Thành Nhận: 1000 xu/Nv + 1 Tỷ EXP

Win Mật Thất Nhận: 2000 xu/Nv + 3 Tỷ EXP

Kiếm Gia

Thời Gian: Mọi Giờ Trong Ngày

Qua Ải Nhận: 200 xu/Nv ( Tối đa 30 ải/Ngày ) + 500 Triệu EXP

Giết Long Cửu Thiên Nhận: 2000 xu/Nv + 5 Tỷ EXP

Phong Lăng Độ

Hoàn Thành Nhận: 1000 xu/Nv 

Chỉ mở 20h

Giết Boss Thuỷ Tặc Đầu Lĩnh Nhận 20.000 xu

Boss Sát Thủ

Thời Gian: Mọi Giờ Trong Ngày

Giết 1 Boss Nhận 1000 xu/Nv + 2 Tỷ EXP

Vận Tiêu

Thời Gian: 08h -23h

Hoàn Thành Nhận: 5000 xu/Nv + 6 Tỷ EXP

Tống Kim

Thời Gian: 11h - 13h - 21h - 23h

Trên 500 Điểm Nhận : 20.000 xu/Nv ( Trận 11h - 13h - 23h )

Trên 1000 Điểm Nhận : 50.000 xu/Nv ( Trận 21h ) + 10 Tỷ EXP

Trên 5000 Điểm Nhận : 160.000 xu/Nv ( Trận 21h ) + 50 Tỷ EXP

 

 
Viêm Đế

Thời Gian: 8h25 - 10h25 - 12h25 - 14h25 - 16h25 - 18h25 - 20h25 - 22h25

Qua Ải Nhận: 500 xu/Nv  + 1 Tỷ EXP

Qua ải 10 Nhận : 1000 xu/Nv 

Win Cuối Cùng Nhận : 2000 xu/Nv + 5 Tỷ EXP

Boss Hoàng Kim

Thời Gian: 2h - 5h - 7h - 9h - 12h - 14h - 16h - 18h - 20h - 24h

Giết Bos Nhận: 40.000 xu  + 5 Tỷ EXP

Đua Ngựa Xa Mạc
Thời Gian: 21h10
 
TOP 1: 50.000 xu
TOP 2: 40.000 xu
TOP 3: 30.000 xu
TOP 4-10 : 10.000 xu
Boss Võ Lâm GM

Thời Gian: 12h - 20h30 - 22h

Giết Bos Nhận: 1.000.000 xu   + 100 Tỷ Exp

Boss Tam Thánh

Thời Gian: 9h30 - 12h10  - 20h35 - 22h10

Giết Bos Nhận: 1.000.000 xu + 100 Tỷ Exp

Vận Tiêu Bang

Đang Cập Nhật

Loạn Chiến
Thời Gian: 20h10 - 20h40
 
Win Hái được Quả Nhận: 100 Tỷ EXP + 50 Thỏi Vàng

Đoán Hoa Đăng

Thời Gian : 9h-13h và 19h - 23h

3 Boss
Mao Trạch Đông
Hồ Cẩm Đào
Tập Cận Bình

Đang Cập Nhật

Hoạt Động Bang Cao Điểm
 
Buổi Tối
19h00 Tống Kim
20h00 Đại Hội Võ Lâm
20h30 Boss Võ Lâm GM ( Chiến Long Động )
20h35 Boss Tam Thánh ( Biện Kinh nam )
20h40 Mở Quà Tết
21h00 Tống Kim
22h00 Boss Võ Lâm GM ( Chiến Long Động )
22h10 Boss Tam Thánh ( Biện Kinh nam ) + Đua Ngựa ( Tương Dương )
Tổng Xu AE có thể nhận 1 ngày hoạt động
1.000.000 xu - 1.500.000 xu
Chưa Tính Các Hoạt Động Bang

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.