Tỉ Lệ Chuyển Khoản, Combo Đồ ( GM PK 8ac )

27/06/2022

Tỉ Lệ Chuyển Khoản

                                                  AE vui lòng liên hệ qua zalo: 0973 678 709 ( peterhoan ) or Fanpage ( Page Võ Lâm GM )

Mệnh Giá Ghi chú

100.000

  • 30 Thỏi Vàng

500.000

  • 150 Thỏi Vàng

1.000.000

  • 300 Thỏi Vàng
X2 nạp các Mệnh Giá Từ 29/10 - 10/11
Danh Hiệu Chi Tiết

Combo 7

(Mở Bán Ngày 04/01)

250.000

 1 Mặt Nạ ***

1 Ngựa ***

  •  

Lịch Ép

 

Ngày 09/01 Mở Ép Mặt Nạ ***

 

Ngày 12/01 Mở Ép Ngựa ***

Combo 8

(Mở Bán Ngày 13/01)

250.000

 1 Tiên Ấn ***

1 Phi Phong ***

  •  

Lịch Ép

 

Ngày 19/01 Mở Ép Tiên Ấn ***

 

Ngày 23/01 Mở Phi Phong ***

Combo 9

(Mở Bán Ngày 23/01)

250.000

 1 Tiên Sức ***

1 Nhẫn Càn Khôn ***

  •  

Lịch Ép

 

Ngày 28/01 Mở Ép Tiên Sức ***

 

Ngày 03/02 Mở Ép Nhẫn Càn Khôn ***

 

 

Lưu ý: Nạp combo, không tính chung với nạp Xu

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.