Hoạt Động Câu Cá ( Dương Châu )

15/09/2021

Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: 12h - 13h và 20h - 21h Hằng Ngày

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
  • Vị trí:  Dương Châu 213/194
  • Chức năng: Mua Lưới Đánh Cá

Lên Cầu ( 213/193 )

 

Sau đó click chuột phải vào

Lưới Đánh Cá

 

Các Bạn Có thể quăng được những lại Hải Sản Sau:

Vật phẩm Mô tả

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Sấu

Sử Dụng nhận 500 Triệu Exp
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mực

Sử Dụng nhận 700 Tiệu Exp

Võ Lâm Truyền Kỳ
Tôm

Sử Dụng nhận 1 Tỷ Exp

Võ Lâm Truyền Kỳ
Nàng Tiên Cá

Sử Dụng nhận 2 Tỷ EXp ( và random các vật phẩm bên dưới )  

 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Nàng Tiên Cá

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm dưới đây
50 Ngọc Trùng Luyện 2000 Hành Hiệp Lệnh
2000 GM Lệnh ( 1- 10 ) Nguyên Thủy Ngọc Bích
( 5- 50 ) Nhất, Nhị, Tam, Tứ Thạch ( 1 -20 ) Ngũ, Lục Thạch
Ấn 8 Ấn 9 ( 5 - 15 ngày )
Phi Phong 8 Phi Phong 9 ( 5 - 15 ngày )
Cuồng Lan 5% ( 5 - 15 ngày ) Bí Kíp 25 - 26
Mặt Nạ 2 ( 5 - 15 Ngày ) Ngựa Hãn Huyết ( 5 - 15 ngày )

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.