Cách Tìm Nguyên Thủy Ngọc Bích

25/08/2021

Cách Tìm
Đua Ngựa

Xem link:

Tống Kim

Top 1 : 15 NTNB

Top 2 - 3: 12 NTNB

Top 4 - 10: 10 NTNB

Top 11 - 20: 6 NTNB

Top 21 - 30: 3 NTNB

Boss VIP Võ Lâm GM

15 NTNB

Vòng Quay ( 2 Tuần/Lần )

10 - 20 NTNB

Đoán Hình ( 1 Tuần/Lần )

5 -10 NTNB

Công Thành Chiến

Xem Thông Báo Phần Thưởng Cập Nhật

Thiên Tử

Xem Thông Báo Phần Thưởng Cập Nhật

Ủng Hộ Sever

100.000 Tặng 2 NTNB

   

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.