Event Noel ( Tân GM New )

21/04/2021

Event Noel ( Tân GM New )

02/12/2021

Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 02/12 - 30/12
  • Mừng ngày quốc tế phụ nữ của các chị em, Vui vẻ, Mạnh Khỏe và Bình An.

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
  • Vị trí:  Tương Dương 198/201
  • Chức năng: Đổi Event

Thu thập vật phẩm

Vật phẩm Mô tả

Võ Lâm Truyền Kỳ
Người Tuyết

20 vạn lượng => Mua Tại NPC Đại Thần Tài
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ông Già Noel

10 tiền đồng => Mua Tại NPC Đại Thần Tài

 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Người Tuyết

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
100 Triệu Exp Lệnh Bài
Tiền Đồng Phi Tốc
Chiến Cổ Hộp Quà thần Kỳ
Hộ Tiêu Lệnh ( Hiếm ) Hành Hiệp Lệnh -  GM Lệnh
Mốc 12000

600 Tỷ EXP

600 Hành Hiệp Lệnh

600 GM Lệnh

3000 Hộp Quà Thần Kỳ

Bí Kíp Kỹ năng 150 ( Cấp 21 - 22  - 23 )

Mốc 24000

600 Tỷ EXP

600 Hành Hiệp Lệnh

600 GM Lệnh

3000 Hộp Quà Thần Kỳ

Bí Kíp Kỹ năng 150 ( Cấp 24 )

Mốc 40000

800 Tỷ EXP

1000 Hành Hiệp Lệnh

1000 GM Lệnh

4000 Hộp Quà Thần Kỳ

7 Minh Phượng Lệnh

Mốc 100.000

1200 Tỷ EXP

2000 Hành Hiệp Lệnh

2000 GM Lệnh

5000 Hộp Quà Thần Kỳ

1 Đằng Long Lệnh

2 Càn Khôn Song Tuyệt Bội

Bí Kíp Kỹ Năng 150 ( Cấp 25 )

Mốc 200.000

2000 Tỷ EXP

2000 Hành Hiệp Lệnh

2000 GM Lệnh

1 Đằng Long Lệnh

3 Càn Khôn Song Tuyệt Bội

Bí Kíp Kỹ Năng 150 ( Cấp 26 )

 

 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Ông Già Noel

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
100 Triệu Exp Lệnh Bài
Tiền Đồng Phi Tốc
Chiến Cổ Hộp Quà thần Kỳ
Hộ Tiêu Lệnh ( Hiếm ) Hành Hiệp Lệnh -  GM Lệnh
Mốc 12000

600 Tỷ EXP

600 Hành Hiệp Lệnh

600 GM Lệnh

3000 Hộp Quà Thần Kỳ

Bí Kíp Kỹ năng 150 ( Cấp 21 - 22  - 23 )

Mốc 24000

600 Tỷ EXP

600 Hành Hiệp Lệnh

600 GM Lệnh

3000 Hộp Quà Thần Kỳ

Bí Kíp Kỹ năng 150 ( Cấp 24 )

Mốc 40000

800 Tỷ EXP

1000 Hành Hiệp Lệnh

1000 GM Lệnh

4000 Hộp Quà Thần Kỳ

7 Minh Phượng Lệnh

Mốc 100.000

1200 Tỷ EXP

2000 Hành Hiệp Lệnh

2000 GM Lệnh

5000 Hộp Quà Thần Kỳ

1 Đằng Long Lệnh

2 Càn Khôn Song Tuyệt Bội

Bí Kíp Kỹ Năng 150 ( Cấp 25 )

Mốc 200.000

2000 Tỷ EXP

2000 Hành Hiệp Lệnh

2000 GM Lệnh

1 Đằng Long Lệnh

3 Càn Khôn Song Tuyệt Bội

Bí Kíp Kỹ Năng 150 ( Cấp 26 )

 

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.