Event Quân Doanh Cứu Trợ ( Tân GM New )

21/04/2021

Event Quân Doanh Cứu Trợ ( Tân GM New )

03/02/2021

Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 02/06 - 30/06
  • Trước tình hình đại dịch hoành hành, chúng ta cần chung tay hỗ trợ quân trang và quân lương cho chính phủ gây quỹ cứu trợ

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
  • Vị trí:  Tương Dương 198/201
  • Chức năng: Đổi Event

Thu thập vật phẩm

Vật phẩm Mô tả

Võ Lâm Truyền Kỳ
Quân Lương

10 vạn lượng => Mua Tại NPC Đại Thần Tài
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quân Trang

5 tiền đồng => Mua Tại NPC Đại Thần Tài

 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Quân Trang

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
100 Triệu Exp Lệnh Bài
Tiền Đồng Phi Tốc
Chiến Cổ Hộp Quà thần Kỳ
Hộ Tiêu Lệnh ( Hiếm ) Hành Hiệp Lệnh -  GM Lệnh
Mốc 6000

100 Tỷ EXP

100 Hành Hiệp Lệnh

100 GM Lệnh

500 Hộp Quà Thần Kỳ

Bí Kíp Kỹ năng 150 ( Cấp 21 - 22 )

Mốc 12000

200 Tỷ EXP

200 Hành Hiệp Lệnh

200 GM Lệnh

1000 Hộp Quà Thần Kỳ

Bí Kíp Kỹ năng 150 ( Cấp 23 )

Mốc 24000

300 Tỷ EXP

300 Hành Hiệp Lệnh

300 GM Lệnh

1500 Hộp Quà Thần Kỳ

Bí Kíp Kỹ năng 150 ( Cấp 24 )

Mốc 40000

400 Tỷ EXP

500 Hành Hiệp Lệnh

500 GM Lệnh

2000 Hộp Quà Thần Kỳ

1 Minh Phượng Lệnh

Mốc 100.000

600 Tỷ EXP

1000 Hành Hiệp Lệnh

1000 GM Lệnh

3000 Hộp Quà Thần Kỳ

1 Minh Phượng Lệnh

1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội

 

 

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Quân Lương

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
200 Triệu Exp Hành Hiệp Lệnh
Tiền Vạn Hộp Quà Thần Kỳ
Thuốc Tống Kim GM Lệnh
Hộ Tiêu Lệnh ( Hiếm ) Tiền Đồng
Mốc 6000

100 Tỷ EXP

100 Hành Hiệp Lệnh

100 GM Lệnh

500 Hộp Quà Thần Kỳ

Bí Kíp Kỹ năng 150 ( Cấp 21 - 22 )

Mốc 12000

200 Tỷ EXP

200 Hành Hiệp Lệnh

200 GM Lệnh

1000 Hộp Quà Thần Kỳ

Bí Kíp Kỹ năng 150 ( Cấp 23 )

 Mốc 24000

300 Tỷ EXP

300 Hành Hiệp Lệnh

300 GM Lệnh

1500 Hộp Quà Thần Kỳ

Bí Kíp Kỹ năng 150 ( Cấp 24 )

Mốc 40000

400 Tỷ EXP

500 Hành Hiệp Lệnh

500 GM Lệnh

2000 Hộp Quà Thần Kỳ

1 Minh Phượng Lệnh

Mốc 100.000

600 Tỷ EXP

1000 Hành Hiệp Lệnh

1000 GM Lệnh

3000 Hộp Quà Thần Kỳ

1 Minh Phượng Lệnh

1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.