TOP Event Noel ( Tân GM New )

02/01/2021

 

Diễn Ra Từ 02/12 - 09/12

Đua Top Event Tiền Đồng

TOP Phần Thưởng
TOP 1

 

 1. Hãn Huyết Long Câu ( Đặc Biệt )

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

( Đặc Biệt )

 

Nhẫn Càn Khôn Cấp 10 ( + 2 Kỹ năng )

TOP 2

 1. Hãn Huyết Long Câu

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( Vĩnh Viễn )

 

TOP 3

 1. Hãn Huyết Long Câu ( Vĩnh Viễn )

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( Vĩnh Viễn )

 

TOP 4

 1. Hãn Huyết Long Câu ( 60 Ngày )

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( 60 Ngày )

 

TOP 5

 1. Hãn Huyết Long Câu ( 45 Ngày )

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( 45 Ngày )

TOP 6- 7

 

1. Hãn Huyết Long Câu ( 20 Ngày )

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( 20 Ngày )

TOP 8 - 10 1 Mặt Nạ + 1 Kĩ Năng ( Vĩnh Viễn )

 

Diễn Ra 02/12 - 09/12

Đua Top Event Tiền Vạn

TOP Phần Thưởng
TOP 1

 

 1. Hãn Huyết Long Câu

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( Vĩnh Viễn )

 

TOP 2

 

1. Hãn Huyết Long Câu ( Vĩnh Viễn )

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( Vĩnh Viễn )

 

TOP 3

 1. Hãn Huyết Long Câu ( 60 Ngày )

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( 60 Ngày )

 

TOP 4

 1. Hãn Huyết Long Câu ( 45 Ngày )

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( 45 Ngày )

TOP 5

 1. Hãn Huyết Long Câu ( 30 Ngày )

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( 30 Ngày )

TOP 6- 7

1. Hãn Huyết Long Câu ( 15 Ngày )

 

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng - Võ lâm Chí Tôn ( 15 Ngày )

TOP 8 - 10 1 Mặt nạ + 1 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

 

ĐẶC BIỆT

Dành riêng cho Đua Top Event Tiền Xu

Điều Kiện Phần Thưởng

TOP 1

Đua top 2 lần liên tiếp

( Chỉ cần cùng Bang )

 

1 Hãn Huyết Long Câu ( Đặc Biệt )

 

1 Nhẫn Càn Khôn + 3 ( Kỹ Năng )

 

1 Phá Thiên Tôn Chỉ

 

TOP 1

Đua top 3 lần liên tiếp

( Chỉ cần cùng Bang )

1 Hãn Huyết Long Câu ( Đặc Biệt )

 

1 Nhẫn Càn Khôn + 4 ( Kỹ Năng )

 

1 Phá Thiên Tôn Chỉ

1 Mặt Nạ + 2 Kỹ Năng ( Vĩnh Viễn )

( Đặc Biệt )

ĐẶC BIỆT

Dành riêng cho Đua Top Event Tiền Vạn

Điều Kiện Phần Thưởng

TOP 1

Đua top 2 lần liên tiếp

( Chỉ cần cùng Bang )

 

1 Hãn Huyết Long Câu ( Đặc Biệt )

 

1 Nhẫn Càn Khôn + 2 ( Kỹ Năng )

 

TOP 1

Đua top 3 lần liên tiếp

( Chỉ cần cùng Bang )

1 Hãn Huyết Long Câu ( Đặc Biệt )

 

1 Nhẫn Càn Khôn + 3 ( Kỹ Năng )

 

1 Phá Thiên Tôn Chỉ

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.