Chi Tiết Hoạt Động Cày Xu và EXP

03/11/2020

Cày Xu 

Hoạt Động và Phần Thưởng
Kiếm Gia

Qua Ải: 1.5 Tỷ EXP + 30 xu + 5 Hành Hiệp Lệnh + 5 GM Lệnh ( Tối Đa 10 ải/ac/ngày )

Boss Cuối Long Cửu Thiên nhận: 5 Tỷ EXP + 200 xu + 10 Hành Hiệp Lệnh + 10 GM Lệnh.

Chi Tiết Xem Tại Đây

Viêm Đế

Qua ải nhận:  1.5 Tỷ EXP + 40 xu + 2 Hành Hiệp Lệnh + 2 GM Lệnh 

Ải Cuối Nhận: 2 Tỷ EXP + 80 xu + 2 Hành Hiệp Lệnh + 2 GM Lệnh

Giết Boss Cuối Nhận: 100 xu + 10 Hành Hiệp Lệnh + 10 GM Lệnh ( Tất cả các ạc còn sống trong team đều được nhận )

Chi Tiết Xem Tại Đây

Vận Tiêu

Hoàn Thành Nhận: 30 Tỷ Exp + 200 xu + 2 Hành Hiệp Lệnh + 2 GM Lệnh + 300 vạn

Chi Tiết Xem Tại Đây

Vượt Ải

Qua Ải Nhận: 20 xu + 5 Hành Hiệp Lệnh

Vào Mật Thất đánh xong boss nhận: 300 xu + 2 Hành Hiệp Lệnh + 2 GM Lệnh ( Tất cả đều được nhận )

Hoàn Thành Nhận : 200 xu

Chi Tiết Xem Tại Đây

Boss Sát Thủ

Giết xong Boss Nhận: 5 Tỷ EXP +10 xu +1 Hành Hiệp Lệnh ( Chỉ nhân vật giết Boss với có thể nhận ) 

Chi Tiết Xem Tại Đây

Boss Hoàng Kim

Giết Boss nhận: 5 Tỷ EXP + 200 xu + 10 Hành Hiệp Lệnh + 10 GM Lệnh

Random khi Giết Boss:

+ Ngọc Trùng Luyện

+ Hành Hiệp Lệnh

GM Lệnh

Chi Tiết Xem Tại Đây

Phong Lăng Độ

Giết Thủy Lĩnh Đầu Tặc Nhận: 1 Tỷ EXP + 100 xu

Hoàn Thành Nhận: 5 Tỷ EXP 

Chi Tiết Xem Tại Đây

Dã Tẩu

+ Hoàn Thành 10 Nhiệm Vụ Nhận: 2 Tỷ EXP 

+ Hoàn Thành 20 Nhiệm Vụ Nhận: 4 Tỷ EXP 

+ Hoàn Thành 30 Nhiệm Vụ Nhận: 5 Tỷ EXP 

+ Hoàn Thành 40 Nhiệm Vụ Nhận: 10 Tỷ EXP  + 300 xu

Chi Tiết Xem Tại Đây

Tín Sứ

Hoàn Thành Nhận: 5 Tỷ EXP + 20 xu

Chi Tiết Xem Tại Đây

Tống Kim

Điều Kiện:  > 500 Điểm Tích Lũy

Bên Thắng = 20 Tỷ EXP +  5000 xu + 50 Hành Hiệp Lệnh + 50 GM Lệnh

Bên Thua = 10 Tỷ EXP +  5000 xu + 30 Hành Hiệp Lệnh30 GM Lệnh

Chi Tiết Xem Tại Đây

Vận Tiêu Bang 20.000 xu + 1000 Hành Hiệp Lệnh + 1000 GM Lệnh + 5 Nguyên Thủy Ngọc Bội
Quả Hoàng Kim

5 Tỷ EXP 

Chi Tiết Xem Tại Đây

Boss VIP

( Võ Lâm GM )

Giết Boss nhận: 50 Tỷ EXP + 3 Túi Phát Tài Hồng Bao ( 30.000 xu + 300 Hành Hiệp Lệnh + 300 GM Lệnh + 6 Nguyên Thủy Ngọc Bội )

Random khi Giết Boss:

+ Minh Phượng Lệnh 

Boss Côn Lôn Tam Thánh

Giết Boss nhận: 30 Tỷ EXP + 2 Túi Phát Tài Hồng Bao ( 20.000 xu + 400 Hành Hiệp Lệnh + 400 GM Lệnh + 4 Nguyên Thủy Ngọc Bội )

Random khi Giết Boss:

+ Minh Phượng Lệnh 

Với các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm GM, nhân sĩ vui lòng liên hệ Page Võ Lâm GM hoặc liên hệ đường dây nóng 0973 678 709 (5.000đ/phút) hoặc Zalo: 0973 678 709

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.