Hoạt Động Vận Tiêu Bang

22/09/2020

Vận Tiêu Bang ( Mới )

03/11/2020

Thời Gian: 20h - 20h30 Tối Các Ngày Trong Tuần

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung

Thương Buôn
  • Vị trí: Nguyệt Ca Tiêu ( 198/200 ).
  • Chức năng:
    • Nhận áp tiêu Bang.
    • 1000 xu

Ông Chủ Tiêu Cục
  • Vị Trí: Nguyệt Ca Tiêu 
  • Chức năng:
    • Trả Tiêu hoàn thành nhiệm vụ

 


NPC Lên Nguyệt Ca Tiêu

 Vị Trí: Tương Dương ( 199/201 )

Bản Đồ Hướng Đi Vận Tiêu

- Chỉ Có Bang Chủ với có thể nhận Tiêu

 

Phần thưởng

Điều Kiện Phần Thưởng    
Trả Tiêu

20.000 xu

1000 Hành Hiệp Lệnh

1000 GM Lệnh

5 Nguyên Thủy Ngọc Bội

   

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.