Hoạt Động Vận Tiêu Bang

22/09/2020

Trong vòng 10 phút bảo vệ thành công và đưa xe tiêu đến đích thì mới hoàn thành nhiệm vụ, có thể đối thoại với NPC Ông Chủ Tiêu Cục để nhận thưởng. Tính năng Vận Tiêu Bang Hội chỉ diễn ra vào 19h00 - 20h00 Hằng Ngày Từ Thứ 2 Đến Chủ Nhật. Tuy nhiên, nhớ đề phòng tối đa đối tượng chuyên Cướp Tiêu để có thể hưởng trọn vẹn những phần thưởng đặc biệt.

Thời gian cập nhật

Dự kiến: Đã Cập Nhật

 

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung
Võ Lâm Miễn Phí
Thương Buôn
 • Vị trí: Ba Lăng Huyện ( 220/181 ).
 • Chức năng:
  • Nhận áp tiêu Bang.
Võ Lâm Miễn Phí
Ông Chủ Tiêu Cục
 • Chức năng:
  • Trả Tiêu hoàn thành nhiệm vụ

Điều kiện & quy tắc Vận Tiêu

 • Thời gian Vận Tiêu: 19h00 - 20h00 Hằng ngày.
 • Chỉ có bang chủ mới có thể mở hoạt động.
 • Kèm theo 5 Văn Long Ngọc
 • Lưu ý:
  • Trong lúc vận tiêu Nhân vật sẽ hóa thân thành xe tiêu chỉ có thể chạy không thể đánh nhau.
  • Có thể tự bơm máu cho xe tiêu.
 • Ví dụ: Nhân vật của bạn là Thiếu Lâm máu là 100000, có La Hán Trận thì xe tiêu máu cũng như thế và cũng có vòng La Hán Trận dưới chân .
 • Mỗi lượt vận tiêu Cách nhau 10p.
 • Nếu Quá 10p không trả tiêu => nhiệm vụ thất bại ( không thể giao tiêu tự out nhân vật để trở lại bình thường ).
 • Cướp tiêu
 • Bang Hội Cướp Tiêu Sẽ Nhận Được 4 Văn Long Ngọc

Phần thưởng

 • 1 Đằng Long Lệnh
 • 1 Nén Vàng
 • 15 Văn Long Ngọc Bích

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.