TOP Tống Kim Ngày và Tuần ( GM PK )

12/11/2022

Quà Top TK Ngày và Tuần ( AE Theo Dõi )

04/11/2022

TOP TK Ngày ( Các Trận 11h - 13h - 15h - 23h )
TOP Ngày Quà Nhận Thêm
TOP 1

20.000 xu

TOP 2 - 3

16.000 xu

TOP 4 - 5

14.000 xu

TOP 6 - 8

12.000 xu

TOP 9 - 10

10.000 xu

TOP 11 - 20

6.000 xu

Trên 1000 Tích Luỹ Nhận 40.000 Xu

 

 

TOP TK Ngày ( Trận 21h )
TOP Ngày Quà Nhận Thêm
TOP 1

40.000 xu

TOP 2 - 3

32.000 xu

TOP 4 - 5

28.000 xu

TOP 6 - 8

24.000 xu

TOP 9 - 10

20.000 xu

TOP 11 - 20

12.000 xu

TOP 21 -30 10.000 Xu
Trên 1000 Tích Luỹ Nhận 80.000 Xu

 

 

TOP TK Tuần ( Nhận 22h - 24h Tối Chủ Nhật , Quá giờ không nhận sẽ mất ) ( Điểm TOP TK Tuần chỉ tính Trận 21h Tối )
TOP Ngày Quà Nhận Thêm
TOP 1

1.000 Thỏi Vàng + 10 GM Kim Bài 

TOP 2

900 Thỏi Vàng + 9 GM Kim Bài

TOP 3

800 Thỏi Vàng + 8 GM Kim Bài

TOP 4

700 Thỏi Vàng + 7 GM Kim Bài

TOP 5

600 Thỏi Vàng + 6 GM Kim Bài

TOP 6

500 Thỏi Vàng + 5 GM Kim Bài

TOP 7 500 Thỏi Vàng + 5 GM Kim Bài
TOP 8 500 Thỏi Vàng + 5 GM Kim Bài
TOP 9 500 Thỏi Vàng + 5 GM Kim Bài
TOP 10 500 Thỏi Vàng + 5 GM Kim Bài

 

 

AE Lưu ý: Để ý và nhận hệ thống tự phát TOP tuần

 

 

AE đến NPC Cầm Cờ Ngoài bản doanh để nhận vào lúc 22h-24h Tối Chủ Nhật. 

 

 

AE nào k nhận là sẽ mất, AD sẽ không hỗ trợ lại, Cám Ơn AE

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.