Cày Xu Số Lượng Lớn ( GM PK )

12/11/2022

Cày Xu Số Lượng Lớn

19/10/2022

 

Xu và Nguyên Liệu

Tín Sứ

Thời Gian: Mọi Giờ Trong Ngày

Hoàn Thành Nhận: 500 xu/Nv 

Vượt Ải

Thời Gian: Mọi Giờ Trong Ngày

Qua Ải Nhận: 200 xu/Nv  

Hoàn Thành Nhận: 1000 xu/Nv 

Win Mật Thất Nhận: 2000 xu/Nv

Kiếm Gia

Thời Gian: Mọi Giờ Trong Ngày

Qua Ải Nhận: 200 xu/Nv ( Tối đa 30 ải/Ngày ) 

Giết Long Cửu Thiên Nhận: 2000 xu/Nv

Phong Lăng Độ

Hoàn Thành Nhận: 1000 xu/Nv 

Chỉ mở 20h

Giết Boss Thuỷ Tặc Đầu Lĩnh Nhận 20.000 xu

Boss Sát Thủ

Thời Gian: Mọi Giờ Trong Ngày

Giết 1 Boss Nhận 1000 xu/Nv 

Vận Tiêu

Thời Gian: 08h -23h

Hoàn Thành Nhận: 5000 xu/Nv 

Tống Kim

Thời Gian: 11h - 13h - 21h - 23h

Trên 500 Điểm Nhận : 20.000 xu/Nv ( Trận 11h - 13h - 23h )

Trên 1000 Điểm Nhận : 50.000 xu/Nv ( Trận 21h )

 
Viêm Đế

Thời Gian: 8h25 - 10h25 - 12h25 - 14h25 - 16h25 - 18h25 - 20h25 - 22h25

Qua Ải Nhận: 500 xu/Nv  

Qua ải 10 Nhận : 1000 xu/Nv 

Win Cuối Cùng Nhận : 2000 xu/Nv 

Boss Hoàng Kim

Thời Gian: 2h - 5h - 7h - 9h - 12h - 14h - 16h - 18h - 20h - 24h

Giết Bos Nhận: 20.000 xu  

Đua Ngựa Xa Mạc
Thời Gian: 21h10
 
TOP 1: 50.000 xu
TOP 2: 40.000 xu
TOP 3: 30.000 xu
TOP 4-10 : 10.000 xu
Boss Võ Lâm GM

Thời Gian: 12h - 19h45 - 22h

Giết Bos Nhận: 2.000.000 xu  

Boss Tam Thánh

Thời Gian: 9h30 - 12h10 - 19h30 - 20h - 22h10

Giết Bos Nhận: 2.000.000 xu

Vận Tiêu Bang

Tạm Đóng

Loạn Chiến
Thời Gian: 20h10 - 20h40
 
Win Hái được Quả Nhận: 500.000 xu

Quả Hoàng Kim

Thời Gian: Tạm Đóng

3 Boss
Mao Trạch Đông
Hồ Cẩm Đào
Tập Cận Bình

Thời Gian: 20h

Mỗi Boss 800.000 xu cho người kết thúc.

Hoạt Động Bang Cao Điểm
 
Buổi Tối
19h00 Tống Kim
20h00 8 Boss ( Long Môn Trấn )
20h10 Boss Võ Lâm GM ( Chiến Long Động )
20h20 Boss Tam Thánh ( Biện Kinh nam )
20h30 Nhặt Quả Hoàng Kim ( Chiến Long Động )
20h40 Boss Tam Thánh ( Biện Kinh nam )
21h00 Tống Kim
22h00 Boss Võ Lâm GM ( Chiến Long Động )
22h10 Boss Tam Thánh ( Biện Kinh nam ) + Đua Ngựa ( Tương Dương )
Tổng Xu AE có thể nhận 1 ngày hoạt động
1.000.000 xu - 1.500.000 xu
Chưa Tính Các Hoạt Động Bang

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.