Sự Kiện Câu Cá ( Mới )

17/08/2020

Sự Kiện Câu Cá Giải Trí

17/08/2020

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Áp Dụng: Từ S1-S4

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
 • Vị trí:  Dương Châu 213/194
 • Chức năng:
  • Bán Lưới Câu Cá

 

Cách Câu Ghi chú
Mua Lưới Đánh Cá Tại NPC
  •  

 

Cách Câu Ghi chú

Đướng Tại Tọa Độ

( 213/193 )

Hoặc Trên Phạm Vi Cầu

( Sau Đó Ấn Chuột Phải vào Lưới Đánh Cá. Có Thể Sự Dụng Auto Câu Cá )

  •  

 

Các Bạn Có Thể Câu Được Các Loại Cá Sau

Vật phẩm Phần Thưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Hồng
 • 100.000.000 EXP

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Mập

 
 • 300.000.000 EXP

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Rồng

 • 500.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cá Sấu
 • 700.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mực
 • 1.000.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tôm
 • 2.000.000.000 EXP
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nàng Tiên Cá
 • 5.000.000.000 EXP


Phần Thưởng Khi Sử Dụng Nàng Tiên Cá

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
5 Tỷ Exp Ngọc Trùng Luyện
Hành Hiệp Lệnh Bánh Tri Ân
Văn Long Ngọc Bích Túi Quà Lucky
Vô Danh Giới Chỉ + (1-3 ) ( 3 - 7 Ngày ) Vô Danh Chỉ Hoàn + (1-3 ) ( 3 - 7 Ngày )
Nhẫn Càn Khôn + (3-6 ) ( 3 - 7 Ngày ) Định Thời U LUng ( 3 - 7 Ngày )
Định Thời Đồng Cừu ( 3 - 7 Ngày ) Ngựa Ngự Phong +4 ( 3 - 7 Ngày )
Ngựa Kinh Lôi +5 ( 3 - 7 Ngày ) Trang Bị Cố Sơn ( 3 - 7 Ngày )
Trang Bị Huynh Đệ ( 3 - 7 Ngày ) Trang Bị Vũ Liệt ( 3 - 7 Ngày )
Phi Phong 10 Vô Cực ( 3 - 7 Ngày )

Phi Phong 10 Vô Cực Siêu Cấp ( 3 - 7 Ngày )

Lưu ýCâu Cá Giải Trí Không Cay Cú. Ai rảnh và có xu thì câu, AD không ép Câu

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.