Event Free Túi Quà Lucky

13/05/2020

Phần thưởng khi sử dụng Túi Quà Lucky

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kinh Nghiệm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tiền Vạn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tiền Đồng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hành Hiệp Lệnh ( New )
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kim Lệnh ( New )
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thủy Lệnh ( New )
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mộc Lệnh 
( New )
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỏa Lệnh ( New )
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thổ Lệnh ( New )
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phong Bao May Mắn
   

Lưu ýĐây là event free AE chỉ cần đi Hoạt Động là có.

Cách tìm Túi Quà Lucky : Xem Tại Đây

Cách Ép Trang Bị, Phi Phong, Ấn: Xem Tại Đây

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.