Tống Kim

03/11/2020

THỜI GIAN

      21H

   

 Phần Thưởng
Tống Kim

Điều Kiện:  > 1.000 Điểm Tích Lũy

Bên Thắng = 20 Tỷ EXP +  3000 xu50 Hành Hiệp Lệnh + 50 GM Lệnh

Bên Thua = 10 Tỷ EXP +  1500 xu30 Hành Hiệp Lệnh30 GM Lệnh

 

 Phần Thưởng Top

 

 

 

Trận

 21h 

Top 1 = 30000 xu + 100 Hành Hiệp Lệnh + 100 GM Lệnh 10 Hộ Tiêu Lệnh + 5 Nguyên Thủy Ngọc Bội

Top 2 - 3 = 25000 xu + 90 Hành Hiệp Lệnh + 90 GM Lệnh 6 Hộ Tiêu Lệnh + 3 Nguyên thủy Ngọc Bội

Top 4 - 5 = 20000 xu + 80 Hành Hiệp Lệnh + 80 GM Lệnh 5 Hộ Tiêu Lệnh

Top 6 - 7 = 18000 xu + 70 Hành Hiệp Lệnh + 70 GM Lệnh 4 Hộ Tiêu Lệnh

Top 8 - 10 = 15000 xu + 60 Hành Hiệp Lệnh + 60 GM Lệnh 4 Hộ Tiêu Lệnh

Top 11 - 20 = 10000 xu + 50 Hành Hiệp Lệnh + 50 GM Lệnh 3 Hộ Tiêu Lệnh

LƯU Ý

 

Chỉ Kéo 8ac 1 người. Các Hành Vi kéo hơn hoặc kéo Liên máy, theo Sau .... sẽ Khóa Vĩnh Viễn.

( Sẽ được mở ạc nếu đóng phạt 1 Triệu để đưa vào quỹ gia hạn auto cho Bang Đối Diện. )

Được Phép Log slot trong trường hợp sau:

1. Sau 30p Bên Đối Phương vào Dưới 40 Người => Cho phép Log lấy Slot nhưng không được cách biệt trênh lệch quá 10 slot.

2. Sau 30p Bên Đối Phương vào Trên 40 Người => Không cho phép Log slot ( nếu Log ad sẽ kick ạc ra khỏi Tống Kim ).

3. Trường Hợp đã trên 40 người mà cứ tiếp tục Log slot liên tục quá nhiều ngày AD sẽ áp dụng lại hình thức Bên nào vào Bên Đó.

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan