Dã Tẩu

03/11/2020

Đền NPC Dã Tẩu ở các Thành Thị và Thôn Để Nhận Nhiệm Vụ

 

 Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận tối đa 40 nhiệm vụ / 1 ngày.

 

 Có thể nhận, xem tình hình chuỗi nhiệm vụ và nhận mốc thưởng ở NPC Dã Tẩu .

 

 

 

 

Các Bạn Có Thể Sử Dụng Âm Dương Lệnh Để Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhanh

 

  Mua tại KTC với giá 10 xu

Phần thưởng Khi Hoàn Thành

Điều Kiện Phần Thưởng 100% Nhận

Hoàn Thành 10 Nhiệm Vụ

5 Tỷ  EXP 

Hoàn Thành 20 Nhiệm Vụ 10 Tỷ EXP 
Hoàn Thành 30 Nhiệm Vụ 15 Tỷ EXP 
Hoàn Thành 40 Nhiệm Vụ 20 Tỷ EXP  + 300 Xu

 

 

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan