Vượt Ải

03/11/2020

Hoạt Động Vượt Ải

03/11/2020

Điều kiện & giới hạn tham gia

 

  • Thời gian diễn ra: Liên tục từ 0h00 - 24h00 mỗi ngày từ sau open.
  • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 120 trờ lên có tổ đội từ 4 - 8 người.
  • Điều kiện báo danh: Đầu Mỗi Giờ + Tất cả thành viên đều mang Sat Thủ Giản ( Sát Thủ Giải mua tại KTC or nhận ở Lệnh Bài Tân Thủ )
 • Lưu ý:
  • Giới hạn tham gia: 3 lần/ngày (1 lần miễn phí & 2 lần Long Huyết Hoàn).
  • Có 10 phút báo danh, nếu đã vào bản đồ Vượt Ải khi rớt mạng/thoát sẽ bị tính đã tham gia 1 lần.
  • Kết thúc thời gian Vượt Ải hệ thống lập tức truyền tống ra khỏi bản đồ.

NPC & vật phẩm liên quan

 

Hình ảnh Ghi chú
VLTK - Công Thành Chiến Nhiếp Thí Trần
 • Vị trí: Biện Kinh (205/190), Thành Đô (401/310), Dương Châu (212/185), Lâm An (171/188), Đại Lý (196/201), Phượng Tường (188/199), Tương Dương (188/200).
 • Chức năng:
  • Thử luyện sát thủ.
  • Nhận phần thưởng Vượt Ải.
  • Hợp thành Sát Thủ Giản.
  • Nhận/Hủy nhiệm vụ Sát Thủ cấp 90.
VLTK - Công Thành Chiến Sát Thủ Giản
 • Nguồn gốc: Mua tại KTC or Nhận Tại Lệnh Bài Tân Thủ
VLTK - Công Thành Chiến Long Huyết Hoàn
 • Nguồn gốc: Mua tại KTC or Nhận Tại Lệnh Bài Tân Thủ

Hướng dẫn tham gia

 

  • Đội trưởng của tổ đội (tối thiểu 4 và nhiều nhất là 8 thành viên) tiến hành báo danh "Thử Luyện Sát Thủ" tại các mốc giờ (tất cả thành viên đều có 1 Sát Thủ Giản tại hành trang mỗi thành viên mới có thể báo danh ).

VLTK - Công Thành Chiến

 

VLTK - Công Thành Chiến

Đừng quên nhận thưởng mỗi ngày!

 • Vượt Ải Thường: Gồm 28 Ải, hoàn thành sẽ lập tức đưa ra khỏi bản đồ.
 • Vượt Ải Cao Cấp (ải 29) - Mật Phòng Cửa Ải:
  •  

  VLTK - Công Thành Chiến

  Hạ Boss Tiểu Nhiếp Thí Trần mới có thể tiếp tục!!!

  VLTK - Công Thành Chiến

  Đối thoại NPC để vượt tiếp Ải 29

   • Có 01 phút chuẩn bị để tổ đội với nhau (thời gian 1 phút chuẩn bị chỉ tính sau khi kết thúc phút thứ 15 của Vượt Ải), kết thúc thời gian chờ sẽ xuất hiện 01 boss, tất cả các tổ đội sẽ pk với nhau tại bản đồ này.
   • Tổ đội nào hạ boss (boss tính sát thương cuối cùng) sẽ nhận được phần thưởng.

  VLTK - Công Thành Chiến

  "Trùm cuối" của ải 29 (ngẫu nhiên hệ)

 • Điều Kiện Phần Thưởng

  Qua Mỗi Ải

   

  • 100% Nhận:
  • + 500 Triệu EXP
  • + 10 Tiền Đồng
  • + 2 Hành Hiệp Lệnh 
  Vào Mật Thất
  • 100% Nhận:
  • + 200 Tiền Đồng
  • + 5 Hành Hiệp Lệnh 
  • + 5 GM Lệnh
  Hoàn Thành 100 Xu

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan