Hoạt Động Viêm Đế

03/11/2020

Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những bộ trang bị cực khủng đang chờ quý nhân sĩ VLGM ở Bảo Tàng Viêm Đế.

Hướng dẫn tham gia

 • Diễn ra mỗi ngày vào lúc 10h25, 12h25, 14h25 , 16h25, 18h25, 20h25, 22h25.
 • Đội trưởng của tổ đội đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương ở Biện Kinh (214/198, 231/185) để tham gia báo danh.

Bảo Tàng Viêm Đế

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Để biết tổ đội có đủ điều kiện tham gia thì chọn dòng “Xem tình hình tổ đội”.

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế để chuẩn bị, 5 phút sau sẽ bắt đầu vượt ải.

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Sau khi vượt được 1 ải thì Boss của ải đó sẽ xuất hiện.

Bảo Tàng Viêm Đế

 • Boss cuối: Sau khi vượt qua 10 cửa ải, các tổ đội sẽ gặp nhau ở bản đồ chính giữa và PK lẫn nhau. Khi chỉ còn 1 tổ đội cuối cùng thì Boss cuối cùng sẽ xuất hiện. Ngẫu nhiên thành viên trong tổ đội tiêu diệt Boss sẽ có thể nhận được 1 Trang bị Tử Mãng ngẫu nhiên.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Bảo Tàng Viêm Đế

Anh Hùng Thiếp

 • Nguồn gốc: Cửa hàng hoạt động.
 • Công dụng: Dùng để tham gia Bảo Tàng Viêm Đế.
 • Giới hạn: Tối đa đi 1 lần/ngày.

Bảo Tàng Viêm Đế

Viêm Đế Lệnh

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc nhận ở Lệnh Bài Tân Thủ
 • Giới hạn: Không hạn chế số lần/ngày.

Bảo Tàng Viêm Đế

Hình Nhân

 • Công dụng: Hồi sinh trong bản đồ vượt ải. Mỗi lần bị hạ gục, nhân vật bị mất 1 hình nhân trong hành trang.

Lưu ý

 • Hình Nhân chỉ nhận trong quá trình vượt ải.
 • Hình Nhân và các vật phẩm khác nhận được trong quá trình vượt ải sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.
 • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 1 đội.
 • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
 • Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.
 • Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.
 • Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 Boss Hoàng Kim.
 • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
 • Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 Boss cuối.
 • Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
 • Chỉ có thể tham gia tối đa tính năng Viêm Đế này 10 lần/tuần.

Phần thưởng

Phần thưởng Bảo Rương Viêm Đế:

 

Điều Kiện Phần Thưởng

Qua Mỗi Ải

 

 • 100% Nhận:
 • 1.5 Tỷ Triệu EXP
 • + 40 Tiền Đồng
 • + 2 Hành Hiệp Lệnh 
 • + 2 GM Lệnh
Qua ải cuối
 • 100% Nhận:
 • + 2 Tỷ EXP
 • + 80 Tiền Đồng
 • + 2 Hành Hiệp Lệnh 
 • + 2 GM Lệnh
Giết Boss Cuối
 • 100% Nhận:
 • + 100 Tiền Đồng
 • + 10 Hành Hiệp Lệnh 
 • + 10 GM Lệnh
 •  
Phần thưởng khi giết Boss cuối: Ngẫu nhiên thành viên trong tổ đội kết thúc Boss cuối có thể sẽ nhận được 1 Minh Phượng Lệnh và sẽ có thông báo của hệ thống.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan