Hướng Dẫn tải Game !

17/06/2020

Hướng dẫn tải game

04/11/2020

Để bắt đầu hành trình bôn tẩu giang hồ, quý nhân sĩ cần phải tải & cài đặt game Võ Lâm GM. Thông tin hướng dẫn cách tải & cài đặt như sau:

Tải Bản Full Võ Lâm GM

Cách tải Đường link
  • Bản Full Võ Lâm GM
   

Cài đặt patch Võ Lâm GM

Tải Patch Bên Dưới và Chạy Autoupdate  Đường link
  • Link Bên Cạnh

 

 

Music: Link

 

 

Phần Mềm admin kết nối hỗ trợ cài: Ultraview

Mọi Thông Tin Xin Liên Hệ Page: Page Võ Lâm GM

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.

Hướng dẫn liên quan