Cách Nâng Cấp Trang Bị, Phi Phong, Ấn ( HOT )

13/05/2020

 

Tại NPC Thợ Rèn Ba Lăng ( Ba Lăng Huyện 203/199)

 

Tại NPC Thợ Rèn Ba Lăng ( Ba Lăng Huyện 203/199)

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.