Hoạt Động Ngũ Hành (NEW)

13/05/2020

Thời gian và điều kiện tham gia

  • Thời gian: Từ sau khi Open Sever

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thái Thượng Lão Quân
  • Vị trí:  Tương Dương, Ba Lăng Huyện
  • Chức năng:
    • Gom đủ Ngũ Hành Lệnh Nhận Exp.

Cách Tham Gia

Chỉ Dẫn Mô tả

Võ Lâm Truyền Kỳ


 

Mang Theo Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Lệnh Đến đổi kinh nghiệm

Cách Tìm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Lệnh: Xem Tại Đây 
 
  •  
  • Đổi exp nhé

Lưu ý: AE chịu khó tham gia Hoạt Động nhé.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.